nieuws

Volg reacties uit het veld over bezuinigingen in de danssector01 Jun 2011

Vandaag een interview met artistiek directeur van Holland Dance Samuel Wuersten in Trouw.

De cultuursector moet fors bezuiningen. Maar waarop? De Raad voor Cultuur bracht hier onlangs een advies over uit. Mede op basis van dat advies maakt staatssecretaris Zijlstra (WD) deze maand bekend wat hij gaat doen. Wat staat de cultuurwereld te wachten? 

Trouw, 1 juni 2011 | INTERVIEW door Sander Hiskemuller

Samuel Wuersten werd op 29 april jongstleden geridderd in de Orde van Oranje-Nassau wegens ‘zijn verdienstelijke prestaties voor de ontwikkeling van de Nederlandse dans in zowel binnen- als buitenland’. Op dezelfde dag presenteerde de Raad voor Cultuur zijn advies om het Nederlandse dansbestel op de schop te nemen. Die vrijdag 29 april werd zo een dag van contrasten voor Wuersten (Zwitserland, 1961), artistiek directeur van het Holland Dance Festival, lid van het college van bestuur van kunstvakopleiding Codarts en programmeur internationale dans van het Haagse Lucent Danstheater. “Het ene moment had ik een feestelijke lunch ter viering van mijn lintje, het andere stond de telefoon roodgloeiend met ‘hoe moet het nu verder met de dans in Nederland?’”

Was dat lintje van Samuel Wuersten er ooit gekomen als dit advies al jaren geleden van kracht was geweest? “In 1994 werd ik gevraagd de leiding van het grootste Nederlandse dansfestival over te nemen. Er werd veel vertrouwen in mij gesteld. Het geven van kansen is de kracht van de Nederlandse dans. Die open houding, zeker naar internationale maatstaven genieten, komt mede voort uit het feit dat er middelen voorhanden zijn. Die attitude zal veranderen.”

Hoe heeft de Raad voor Cultuur het ervan afgebracht? “Het plan is door zo ongeveer iedereen neergesabeld, dus de staatssecretaris legt het advies waarschijnlijk naast zich neer. Een slechte zaak. Los van het feit dat er veel minder geld beschikbaar wordt gesteld – heel vervelend voor alle betrokkenen – biedt het plan de danssector ruimte omhet bestel, met beperkte middelen, naar eigen inzicht vorm te geven.”

Een opvallend positieve benadering, tussen al het protest. “De Raad pleit voor vier ‘danskernen’: een ‘boegbeeld’ met een landelijke uitstraling, daarnaast regionale kernen in Arnhem, Rotterdam en Den Haag. Daar moeten de bestaande dansinstellingen min of meer in ‘opgaan’. Het advies sluit aan bij waar de dansinstellingen, in elk geval in de regio’s Den Haag en Rotterdam, al lang mee bezig zijn: meer samenwerking. Dat stamt van ver voor dit advies. Meestal bereid je je als instelling in je eentje voor op de nieuwe kunstenplanperiode, maar deze keer leefde heel sterk het gevoel: we moeten er gezamenlijk zien uit te komen.”

Liever decoupeerzaag dan kaasschaaf, zoals de staatssecretaris voorstaat? “Het ene overeind houden en het andere niet? Nederlands Dans Theater (NDT) op zichzelf staand en Korzo wordt een bingohal? Dan kun je niet langer over een dansklimaat spreken. In Den Haag hebben we het over een ‘dansketen’. Alle dansinstellingen, ook die voor educatie en amateurdans, zijn met elkaar verbonden. We doen dingen met en voor elkaar. Als NDT dit alles zelf moet doen, zal dat nooit lukken. Ik vind het helemaal niet raar om te kijken hoe dat relatief grote budget van NDT anders in te richten is, om andere functies elders overeind te houden.”

Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt. Het NDT wordt in het advies met de helft gekort en moet opgaan in een regiovoorziening. NDT noemt dat ‘degradatie’ en beroept zich op zijn internationale reputatie. “Dat NDT een ‘regionaal’ gezelschap zou worden, is kletskoek. Een gezelschap heeft altijd een regionale functie, er is altijd allereerst voeling met de stad van waaruit wordt geopereerd. Er gaat een belangrijke vraag aan vooraf: als je in Nederland een topgezelschap wilt, met internationale uitstraling, wat is daar dan voor nodig? Er leven momenteel veel vragen rond de artistieke toekomst van NDT, de recensies liegen er niet om. Wat is de koers van NDT, is het jongerengezelschap NDT II nog wel zo onderscheidend van de ‘vol wassen’groep NDT I? Nu is het moment aangebroken om daar een slim antwoord op te formuleren. Ik hoop dat NDT die kans grijpt en niet in de verdediging blijft hangen. Het advies van de Raad heeft mijns inziens dat proces willen forceren.”

De boegbeeldjunctie ligt in Amsterdam, wil de Raad, bij Het Nationale Ballet (HNB). Ligt een fusie met NDT niet voor de hand? “Het idee van fusie is leuk, maar de vraag is wat je ermee opschiet. Het vertrekpunt van het ‘klassieke’ Het Nationale Ballet is volstrekt anders dan dat van het meer hedendaagse Nederlands Dans Theater. NDT danste in het verleden ook weleens een stuk van William Forsythe op spitzen, zoals HNB ook stukken danst die bij NDT zouden passen. Uitstapjes richting wat anderen doen, is artistiek vooruitgaan, uitdaging zoeken. Je kunt honderden fusiemodellen bedenken. Scapino Ballet Rotterdam en NDT, of Scapino en het Arnhemse Introdans. Die groepen moeten dat alleen wel zelf bedenken. Het raadsadvies biedt die ruimte.” Drie kernen huiten Amsterdam, is daarmee de landelijke spreiding van dans wel verzekerd? “Het is heel ellendig voor Noord Nederlandse Dans in Groningen en Station Zuid in Tilburg, die door de Raad nu buiten de zogenoemde basisinfrastructuur zijn geplaatst. Deze gezelschappen worden nu doorverwezen naar het Fonds Podiumkunsten, waar als ‘laatste loket’ een enorme druk op zal komen te staan. Maar gegeven de omstandigheden moet je realistisch zijn. Het kleine Nederland heeft een prima infrastructuur en iedereen is mobiel. Dansproducties kunnen reizen, dus iedereen kan alles zien. Mits de theaters met alle bezuinigingen overeind blijven, natuurlijk. Het is de verantwoordelijkheid van gemeente en provincie om dat in goede banen te leiden. Als je tenminste wilt voorkomen dat het een cultureel wasteland wordt in steden buiten de Randstad en regio Arnhem.”

Is er een kans dat de dans artistiek iets met de deze bezuinigingen opschiet? “In eerste instantie is het kaalslag. In tweede instantie zal er meer focus komen, door het principe van survival of the fittest. Welke groepen, choreografen en dansers hebben de veerkracht om er iets van te maken? De strijd aangaan of bezwijken? Het is in hoofdzaak een negatieve ervaring en on-Hollands om in deze termen te denken. Nederland heeft een reputatie hoog te houden. In het buitenland werd altijd naar ons opgekeken: zo ga je met cultuur om, dat is beschaving. Maar er is geen keuze, het klimaat verandert. Het erge is niet dat er moet worden bezuinigd. Je kunt nu eenmaal niet eindeloos doorgroeien. Erger is het gebrek aan respect. Er is in het huidige politieke krachtenveld niemand die zegt: ‘We hebben weliswaar minder geld, toch is er alle waardering voor jullie’. Dat vind ik genant. Het siert Nederland niet.”

Wat wil de Raad voor Cultuur met de dans in Nederland?

Van de zeven dansgezelschappen in de basisinfrastructuur vallen er in het advies van de Raad voor Cultuur drie af: Station Zuid in Tilburg, Noord Nederlandse Dans in Groningen en Dansgroep Amsterdam zullen zich voortaan moeten wenden tot het Fonds Podiumkunsten, dat het voortaan met 54 in plaats van 62 miljoen euro moet doen. Dat wordt dus dringen aan dat loket. In drie kernpunten (agglomeraties Den Haag, inclusief NDT, Rotterdam en Arnhem) moeten dansproductie en -functies (als educatie en talentontwikkeling) in zogeheten dansvoorzieningen worden gebundeld. Het Nationale Ballet krijgt de functie van ‘landelijk boegbeeld’, met ‘internationale werking’, maar zal het tegelijk met 25 procent minder rijkssteun moeten doen. Gaat de staatssecretaris het advies opvolgen? De geruchtenmachine draait overuren. Het laatste ‘bericht’ is dat Halbe Zijlstra het advies over de danssector grotendeels naast zich neer zal leggen. Bronnen rond de staatssecretaris stellen dat er op het NDT niet of nauwelijks bezuinigd gaat worden (de Raad adviseert zo’n 25 procent van het budget), ten koste van productiehuis Korzo en Holland Dance Festival. Dit bericht wordt echter door departement, noch door het NDT bevestigd. Margaret Bark, woordvoerder NDT: “Totdat de staatssecretaris zijn aanbevelingsbrief presenteert, ergens tussen 10 en 15 juni, is alles speculatie.”

—-

Lees hier de reactie van choreograaf Jiří Kylián op de geplande bezuinigingen in de (Haagse) danssector.

Choreograaf boos over bezuiniging danssector
Volkskrant 31 mei 2011, door Annette Embrechts

Staatssecretaris Halbe Zijlstra zal waarschijnlijk niet bezuinigen op het Nederlands Dans Theater, maar wel productiehuis Korzo en het Holland Dance Festival hun landelijke subsidie ontnemen. Hij gaat hiermee in tegen het advies van de Raad voor Cultuur, dat voorstelde ook het Nederlands Dans Theater te korten om talentontwikkeling en internationale expertise overeind te houden.

Meesterchoreograaf Jiri Kylian, vijfentwintig jaar artistiek leider van het Nederlands Dans Theater, vindt het een volstrekt verkeerde beslissing om het Haagse gezelschap in een exclusieve positie te brengen. ‘Ik kom van het NDT, maar het gezelschap mag niet bevoorrecht worden ten opzichte van Korzo en het Holland Dance Festival. De een heeft de ander nodig. Het is een catastrofe om het gezonde dansklimaat dat zorgvuldig in Den Haag is opgebouwd nu zo uit te hollen. Het is alsof je zegt: we willen wel een ziekenhuis, maar het opleiden van medici is niet nodig.’ Volgens Kylian is het noodzakelijk voor vernieuwing en ontwikkeling dat dansers zich vrij kunnen maken om buiten het gezelschap choreografische ideeen te kunnen exploreren. ‘Ik heb NDT I, NDT II en NDT III opgericht, meer alternatieven binnen een internationaal topgezelschap zijn niet mogelijk. Daarvoor heb je Korzo en Holland Dance broodnodig. Elk gezelschap heeft een gezonde omgeving nodig om gevoed te worden.’

Kylian, die meer dan honderd dansstukken creeerde, waarvan 74 voor het Nederlands Dans Theater, zegt het gevoel te hebben dat alles waaraan hij de afgelopen decennia heeft gebouwd, met deze bezuinigingen teniet wordt gedaan. ‘In veertig jaar tijd hebben we de danskunst in Nederland naar een toonaangevende internationale positie weten te brengen. Dat wordt nu weggegooid. Natuurlijk moet er door iedereen worden ingeleverd. Maar laat het Nederlands Dans Theater, Korzo en Holland Dance samen met een plan komen. Zij hebben elkaar nodig. Het NDT moet niet alleen voor zichzelf lobbyen, maar voor de hele sector. Dat gebeurt nu ook, heb ik vernomen.’

Vindt hij het wrang met zijn wereldvermaard repertoire tijdens staatsbezoeken altijd als paradepaardje van Nederland te zijn geetaleerd en daar nu relatief weinig respect voor terug te zien? ‘Als politici niet zelf zien hoe catastrofaal dit is, zijn ze nog blinder dan ik dacht. Ik verdien mijn geld over heel de wereld en draag 50 procent daarvan af aan de Nederlandse staat. Als die niet meer waardering voor de danskunst aan de dag legt, ga ik liever naar een land waar dat wel gebeurt.’

 

Kijk in mijn ogen19 Mar 2015

Holland Dance haalt een bijzonder dansproject naar Den Haag, waarbij senioren en kinderen samen gaan dansen: Kijk in mijn ogen. Eind maart verzorgt Pra Muziektheaterproducties hun kunstproject voor en door bewoners van Zorghuis Willem Drees en kinderen van basisschool Galvani. De basisschoolleerlingen en senioren volgen op 30 en 31 maart eerst afzonderlijk van elkaar workshops van professionele dansers en musici. Daarna ontmoeten ze elkaar op 1 april in Het Zorghuis waar ze samen met de dansers en musici een voorstelling geven aan andere bewoners, verzorgers en leraren. De workshops en dansvoorstelling gaan over toenadering, afwijzing, contact maken, lichamelijke gebreken, schaamte en over vertrouwen in je lijf en in elkaar.

Dansimpuls erkend door Registerleraar12 Feb 2015

Registerleraar valideert de Dansimpuls die Holland Dance en de NBDK op 14 en 15 februari organiseren in het Korzo theater in Den Haag. Dat zegt iets over de kwaliteit van het lesaanbod. Want dat is breed, heeft diepgang en biedt allerlei tools en tips.

Holland Dance en Grey Vibes starten cursus voor 55+10 Dec 2014

Heb je ook zo’n zin om weer eens lekker te dansen? Doe mee aan Good (Old) Times van Grey Vibes en Holland Dance! In twaalf lessen leer je de basis van de moderne dans onder leiding van professionele dansdocenten. De dansworkshops staan in het teken van samen dansen en creëren met plezier als grootste drive.

De Good (Old) Times lessen worden gegeven op locaties verspreid door Den Haag: Diamanttheater, Laaktheater, Theater Dakota en De Nieuwe Regentes. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Good (Old) Times pagina. 

Geschikt voor iedereen van 55+ die zin heeft om te dansen, ervaring niet nodig!

DanceAble cursus10 Dec 2014

Dans is voor iedereen! Of je nu een fysieke beperking hebt of niet. DanceAble, de nieuwe inclusiedanscursus die Holland Dance aanbiedt, is speciaal bedoeld voor mensen met én zonder (fysieke) beperking. De eerste cursus is november 2014 van start gegaan. Meer informatie over deze cursus leest u hier.

Openbare repetitie Chunky Move/Anouk van Dijk27 Nov 2014

De dans uit Australië staat wereldwijd bekend om de bijzondere atletische en theatrale gaven van de performers. Het veelkleurige ensemble van Chunky Move uit Melbourne is daarop geen uitzondering. Beleef de voorstelling van Chunky Move op een bijzondere manier, door op 6 december ‘ s middags eerst de openbare repetitie in Lucent Danstheater bij te wonen. 

De openbare repetitie van het gezelschap van choreografe Anouk van Dijk is om 16.00 uur en duurt tot 18.15 uur. De repetitie is gratis bij te wonen op vertoon van uw ticket, maar meld u vantevoren wel even aan door een e-mail te sturen naar yolanda@holland-dance.com. Aanmelden kan tot vrijdag 13.00 uur.

Meer informatie en tickets voor het Holland Dance Event op 6 december vindt u op de voorstellingspagina.

Samuel Wuersten curator festival Diana Vishneva26 Nov 2014

Het tweede International Festival of Modern Choreography Context. Diana Vishneva strijkt neer in Moskou van 26 t/m 29 november 2014. Samuel Wuersten, algemeen en artistiek directeur van Holland Dance en Holland Dance Festival is curator van dit evenement.  

In het rijkgevulde Contextprogramma zijn  een aantal internationaal vooraanstaande dansgezelschappen geprogrammeerd, waaronder Gauthier Dance Company en NDT (eerder dit jaar nog te zien tijdens het Holland Dance Festival).  Ook is er ruimte voor workshops moderne dans, debatten, masterclasses, lezingen en filmvoorstellingen die speciaal voor deze gelegenheid werden ontwikkeld. 

Op vishnevafest.com is alles te lezen over het festivalprogramma.

Eerder dit jaar maakte de NTR Podium een korte documentaire over Diana Vishneva. 

Meld je nu aan voor DanceAble cursus26 Nov 2014

Dans is voor iedereen! Of je nu een fysieke beperking hebt of niet. DanceAble, de nieuwe inclusiedanscursus die Holland Dance aanbiedt vanaf november 2014, is speciaal bedoeld voor mensen met én zonder (fysieke) beperking. Wij zijn op zoek naar maximaal 20 enthousiaste mensen die in zijn voor inspirerend dansplezier.

Foto's DansFabriek online20 Nov 2014

In het weekend van 14 en 15 november beleefden leerlingen van vele dansscholen uit de regio Den Haag een nieuwe editie van de DansFabriek. In Theater aan het Spui waren er twee dagen lang optredens voor vrienden, familie en andere belangstellenden. Bekijk de aanstekelijke foto-impressie op de Holland Dance facebookpagina!

Prinses Beatrix aanwezig bij Free to Move28 Aug 2014

We zijn verheugd te melden dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix donderdagavond 4 september de dansvoorstelling Free To Move bijwoont in het Lucent Danstheater in Den Haag. Free To Move is een initiatief van het Prinses Beatrix Spierfonds en Holland Dance waarbij de top van de Nederlandse moderne dans zich belangeloos inzet voor de strijd tegen spierziekten.

DansFabriek: nog 2 plekken23 Jun 2014

Op 15 en 16 november vindt de jaarlijkse DansFabriek van Holland Dance weer plaats. Dansscholen uit Den Haag en omgeving presenteren zich dan in een veelzijdige dansavond aan het publiek. In de categorie t/m 12 jaar hebben we voor 2 groepen nog plek om zich aan te melden voor de voorstelling op zondag 16 november.

Lijkt het jou leuk om met je dansschool mee te doen? Kijk dan voor meer informatie op DansFabriek 2014 en schrijf je in.

Dansimpuls voor dansdocenten11 Jun 2014

Dansimpuls is de nieuwe naam waaronder Holland Dance en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Danskunstenaars (NBDK) activiteiten aanbieden voor dansdocenten. Holland Dance en de NBDK werken samen aan het bevorderen van de kwaliteit en vaardigheden van docenten. Met de naam Dansimpuls onderstrepen Holland Dance en de NBDK het belang van netwerk, training en inspiratie in het vakgebied.

Moderne dans in de strijd tegen spierziekten08 May 2014

Op 4 september 2014 start het Haagse dansseizoen voor de tweede keer met de moderne dansvoorstelling Free To Move. Een avond met de top van de Nederlandse moderne dans op uitnodiging van Holland Dance. De dansgezelschappen Club Guy & Roni, De Dutch Don’t Dance Division, LeineRoebana, Nederlands Dans Theater, Het Nationale Ballet, Scapino Ballet Rotterdam, academie Codarts Rotterdam en danser Redouan Ait Chitt staan op het programma. Daarnaast wordt die avond de prestigieuze Wetenschapsprijs 2014 uitgereikt. Met Free To Move vraagt het Prinses Beatrix Spierfonds samen met Holland Dance aandacht voor spierziekten in Nederland. Van elk verkocht kaartje van 25 euro gaat 23 euro naar het goede doel.

Tickets bestelt u hier.

De Dutch Summer Dance Course 201401 May 2014

Dansend de zomer door? Dat kan! Van maandag 21 juli t/m zaterdag 2 augustus organiseert De Dutch Don’t Dance Division, i.s.m. Ballet & Co en Holland Dance, De Dutch Summer Dance Course. Deze zomer danscursus biedt een uitdagend en inspirerend programma voor professionele dansers en dansvakstudenten uit binnen- en buitenland en amateurdansers van 2½ tot 65+.

Dansaanbod voor het onderwijs30 Apr 2014

De MOVES brochures voor het seizoen 2014 – 2015 zijn nu verkrijgbaar. Holland Dance biedt voor het voortgezet en primair onderwijs aankomend seizoen weer een breed scala van dansvoorstellingen, educatieve activiteiten en speciaal ontwikkeld lesmateriaal aan. Alle informatie uit de brochures is ook op de website te vinden onder Educatie. Een brochure kunt u opvragen via judith@holland-dance.com. Vermeldt in de e-mail uw naam en adresgegevens en dan wordt de brochure naar u opgestuurd.

Dansworkshop bij voorstelling Nanine Linning18 Apr 2014

Voorafgaand aan de voorstelling van Nanine Linning op zaterdag 3 mei vindt een dansworkshop voor volwassenen plaats. De workshop wordt gegeven door Erik Spruijt, docent van het gezelschap. De workshop start om 19:15 uur in de studio’s van het Lucent Danstheater en duurt 45 minuten. In combinatie met een kaartje voor de voorstelling is deelname aan de workshop gratis. Reserveren is noodzakelijk en kan via de kassa van het Lucent Danstheater.

Doe de Cultuurwijzer06 Mar 2014

Wilt u ook een groot cultureel aanbod in de Den Haag? De culturele sector vindt een divers aanbod van kunst en cultuur in de stad erg belangrijk. Daarom is de Cultuurwijzer gelanceerd.

Kan kunst sociale interactie bevorderen?14 Feb 2014

Holland Dance Festival initieert op vrijdag 14 februari samen met drie universiteiten een uniek experiment voor de culturele sector. Na afloop van de dansvoorstelling  Rotunda van New Zealand Dance Company wordt door middel van sensoren gemeten of de sociale interactie en de opwinding van de bezoekers na de voorstelling is veranderd. Het experiment wordt tot stand gebracht met twee netwerkverenigingen Young The Hague en JongOCW. 

4e Ine Rietstap Lezing10 Feb 2014

Op dinsdag 18 februari wordt in Stadsschouwburg Amsterdam de voorstelling Rotunda van The New Zealand Dance Company gepresenteerd in samenwerking met het Holland Dance Festival. Voorafgaand aan de voorstelling organiseert het festival, i.s.m. Korzo en de Stadsschouwburg de 3e Ine Rietstap lezing in de Koninklijke Foyer.

Uitreiking Danspublieksprijs tijdens Holland Dance Festival05 Feb 2014

Op donderdag 13 februari maakt de organisatie van de Danspublieksprijs via social media en hun website bekend wie de winnaars zijn van de Danspublieksprijs 2014. Er zijn 6 categorieën, plus een Eervolle Vermelding. De Dans Publieksprijs 2013 kan vrijdag 14 februari in Theater aan het Spui in Den Haag door de winnaars in ontvangst worden genomen. De uitreiking vindt plaats na afloop van de voorstelling Rotunda van de New Zealand Dance Company bij het Holland Dance Festival.

 

Nieuwe prijs in de moderne dans: André Gingras Award31 Jan 2014

De eerste André Gingras Award, een nieuwe prijs in de dans, wordt op 8 februari uitgereikt op het Holland Dance Festival. De prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden choreograaf André Gingras (1966-2013) en wordt toegekend aan choreografen die artistiek risicovol en inventief buiten de gebaande paden durven te bewegen. De eerste André Gingras Award 2014 zal gaan naar het collectief Ill Skill Squad.

Holland Dance Festival op TV West22 Dec 2013

Duizend dansers brachten op 3 november 2013 het Haagse Spuiplein in beweging. Op uitnodiging van Holland Dance creëerde choreograaf Thom Stuart van De Dutch Don’t Dance Division een massachoreografie: de Holland Dance Massive met als grande finale Duh Haagse kakkeâhr; een typisch Haagse dans.

Bestel tickets online rond de feestdagen18 Dec 2013

Van 23 december t/m 1 januari is het alleen mogelijk om online tickets te bestellen. De festivalkassa in Korzo aan de Prinsestraat is in deze periode gesloten. Koopt u in deze periode uw tickets online, dan ontvangt u deze na 2 januari.

Vrijwilligers gezocht!17 Dec 2013

Voor de 14e editie van Holland Dance Festival zijn wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team komen versterken in de voorbereiding en uitvoering van diverse voorstellingen en festivalactiviteiten. Lijkt het je leuk om kennis te maken met een culturele organisatie en betrokken te zijn bij een groot internationaal dansfestival? Meld je dan aan! Kijk hier voor meer informatie over de werkzaamheden en hoe je je kunt aanmelden.

Koninklijk bezoek bij opening Holland Dance Festival 201417 Dec 2013

Holland Dance Festival is verheugd dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden op zaterdag 25 januari 2014 aanwezig is bij de feestelijke gala opening van de veertiende editie van het festival. Het Source of Inspiration gala bestaat uit een exclusieve selectie van hoogtepunten uit het festival. Kijk hier voor meer informatie over het gala en kaarten.

Geef dans cadeau!03 Dec 2013

Met de feestdagen kunt u dit jaar een Holland Dance Festival ervaring cadeau geven. Van 3 t/m 26 december bieden wij u een feestelijke korting aan van €2,50 voor alle voorstellingen. De kaarten kunt u telefonisch of online bestellen op holland-dance.com. Na de feestdagen blijft het festival scherp geprijsd, want u kunt vanaf €17,50 op alle locaties een inspirerende avond beleven. Niemand hoeft thuis te blijven, maar wees er wel snel bij!

NB. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Dance Massive groot succes05 Nov 2013

Ondanks het herfstachtige weer heeft de Holland Dance Massive vandaag 7000 bezoekers naar het Spuiplein in Den Haag getrokken. Precies op tijd klaarde het weer op voor de spetterende massachoreografie met 800 dansers, die muzikaal werden begeleid door Show- en Marchingband Reflection.

Update Dance Massive programma31 Oct 2013

Op zondag 3 november 2013 presenteert Holland Dance de Holland Dance Massive. Vanaf 15:00 start het programma dat leidt naar de massachoreografie waarbij 1000 dansers het Haagse Spuiplein in beweging brengen. Op uitnodiging van Holland Dance creëert Thom Stuart van De Dutch Don’t Dance Division deze massachoreografie met als grande finale Duh Haagse kakkeâhr; een typisch Haagse dans.

Top van Nederlandse dans in Free To Move29 Jul 2013

Op 5 september is voor het eerst het nieuwe initiatief Free To Move van het Prinses Beatrix Spierfonds en Holland Dance te zien als opening van het nieuwe dansseizoen. Nu al mag het initiatief op steun rekenen van de top van de Nederlandse dans. Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Introdans, Conny Janssen Danst, Scapino Ballet Rotterdam, Internationaal Danstheater en Stichting Aight;  allemaal staan ze achter Free To Move en dansen mee in de strijd tegen spierziekten.

Seizoensafsluiting Club meets Crosstown27 Jun 2013

Dit jaar organiseert Club Movers ’n Shakers samen met Crosstown op zatedag 29 juni de seizoensafsluiting. Deze leuke dag bestaat uit workshops van diverse stijlen zoals:

 Contemporary Jazz en Modern-Jazz van Uri Eugenio
Wacking en Afro-house van Sheyda Darap.

Als klap op de vuurpijl nemen we na de workshops een eigen promotievideo in het Korzo theater. Dus dit mag je zeker niet missen!

Holland Dance & Prinses Beatrix Spierfonds presenteren Free To Move19 Jun 2013

In dansstad Den Haag opent op 5 september het dansseizoen 2013-2014 met een nieuw initiatief: het Free To Move dansevent. De avond staat in het teken van bewegen en bewogen worden en toont internationale topdansers. Het Prinses Beatrix Spierfonds en Holland Dance vragen hiermee aandacht voor spierziekten in Nederland. Het publiek kan genieten van een spetterende avond en draagt tegelijkertijd bij aan het wetenschappelijk onderzoek dat het fonds mogelijk maakt.

Maak een choreografie met Min Hee Bervoets14 May 2013

Holland Dance organiseert op zaterdag 25 mei een lesdag met Min Hee Bervoets. Met haar maak je een choreografie die je danst tijdens de Voorronde van de Kunstbende in het Paard van Troje te Den Haag. Holland Dance, als partner van de Kunstbende, geeft jullie graag het podium wanneer de jury in overleg is. Geïnteresseerd? Geef je op voor 17 mei via judith@holland-dance.com.

Met Rinus Sprong naar voorstelling22 Mar 2013

De 2e Dansdate van Den Haag Danst staat gepland: 11 april met dansambassadeur en The Ultimate Dance Battle-choreograaf Rinus Sprong. De voorstelling die zal worden bezocht is de Holland Dance Event rapt, van Douglas Wright Dance Company uit Nieuw-Zeeland.

In loving memory: André Gingras20 Feb 2013

De medewerkers en de leden van de Raad van Toezicht van Holland Dance hebben met verdriet kennis genomen van het overlijden van André Gingras, artistiek directeur en choreograaf van Dance Works Rotterdam. André Gingras was sinds 2009 verbonden aan Holland Dance als lid van de Raad van Toezicht.

Project Club Movers 'n Shakers groot succes14 Feb 2013

Tijdens het CaDance festival dat van 25 januari t/m 9 februari plaatsvond in Den Haag heeft Holland Dance speciale activiteiten voor Club Movers’n Shakers georganiseerd; dé club die jongeren actief bij dans betrekt. De club bestaat uit de write-,film-, en promocrew en de leden daarvan maakten het CaDance festival van dichtbij mee. Zo zorgde de writecrew voor kritische recensies (lees hier), leverde de filmcrew een mooi interview met choreografe Ann Van den Broek (kijk hier) en gaf de promocrew via Twitter en Facebook een sfeerverslag. Samen maakten ze dit project tot een groot succes!

Kijk voor meer informatie over de club hier.

Nominaties Dans Publieksprijs bekend10 Jan 2013

De definitieve nominaties voor de Dans Publieksprijs zijn 2 januari bekendgemaakt. De gehele maand december kon het publiek een favoriete danser en voorstelling voordragen. Uit alle inzendingen is vervolgens een selectie gemaakt op basis van aantallen en toelichting. Het publiek mag de hele maand januari stemmen op de genomineerden. In het weekend van 9 en 10 februari worden de winnaars bekendgemaakt.

Den Haag 2018 presenteert bidbook31 Oct 2012

Het bidbook van Den Haag 2018 is een feit! Aus Greidanus, artistiek directeur van Den Haag 2018, overhandigde dinsdagavond het eerste exemplaar aan burgemeester Jozias van Aartsen. In het bidbook wordt beschreven waarom Den Haag de beste kandidaat is om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden.

TOGETHER NOW MORGEN VAN START05 Oct 2012

Tijdens Together Now werkt Don’t Hit Mama samen met Haagse amateurdansers. Eén van de choreografen is Honey Eavis. Volgens Honey is de mix van hip hop met klassiek in Sacred Cypher  “alsof ze geblinddoekt met haar dansers in een zwart gat springt”. En daar is ze trots op!

We spraken haar met nog één dag te gaan…

BIJNA ZOVER: TOGETHER NOW FESTIVAL MET SACRED CYPHER28 Sep 2012

Een toegewijde moeder van twee pubers die op het conservatorium zitten, wat heeft dat met Sacred Cypher te maken? Ze danst er zelf in!  
In de uitvoering werken dansers van allerlei  leeftijden en niveaus  mee. Lees hier meer over Myra, de oudste danser van de groep, die zeker niet onder doet van haar jongere collega’s.
Met nog slechts drie repetities te gaan, wensen we haar en de rest alvast heel veel succes!

Sacred Cypher op het Together Now Festival21 Sep 2012

Holland Dance en Don’t Hit Mama zijn een nieuwe productie aan het maken Sacred Cypher speciaal voor het festival Together Now. Toegewijde Haagse dansers zullen op de muziek van Igor Stravinsky een eigentijdse versie dansen van Le Sacre du Printemps. Maak nu alvast kennis met Rasta, één van de dansers die mee doet. 


Holland Dance coacht winnaars Kunstbende13 Aug 2012

Holland Dance is na de zomer begonnen met een begeleidingstraject voor de winnaars van de Kunstbende 2012. Dansgroep G2XS uit Anna Pawlona heeft in mei in de Melkweg in Amsterdam de finale van Kunstbende gewonnen. De groep krijgt een jaar lang diverse projecten en advies aangeboden van Holland Dance om hun danskwaliteiten van een nieuwe impuls te voorzien.

Auditie Föld27 Jun 2012

Hou je van dans en zou je in het openingsweekend van het nieuwe dansseizoen willen dansen? Met Holland Dance krijg je de kans om met Krisztina de Châtel te werken, een van Nederlands bekendste choreografen. Geef je op voor de audtie op 25 augustus en sta in het voorprogramma van Föld. 

Team Thom in de finale04 May 2012

Thom Stuart van De Dutch Don’t Dance Division is met zijn groene ballet team doorgedrongen tot de finale  van het populaire TV-programma The Ultimate Dance Battle.

Joost van der Does de Willebois nieuwe voorzitter Raad van Toezicht26 Apr 2012

Joost van der Does de Willebois wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van
Stichting Holland Dance Festival. Na acht jaar draagt de heer Gilbert Monod de Froideville zijn taken als voorzitter over aan Van der Does de Willebois. Onder het voorzitterschap van Monod de Froideville heeft het tweejaarlijkse dansfestival zich in de top van de internationale dans gepositioneerd.

NDT, Korzo en Holland Dance bundelen krachten in Danskern Den Haag18 Apr 2012

Nederlands Dans Theater, Korzo en Holland Dance gaan vanaf het nieuwe seizoen intensief samenwerken en vormen daarmee de Danskern Den Haag. Hiermee maken de drie grote Haagsedansinstellingen zich sterk voor een stevige dansinfrastructuur en de verdere profilering van DenHaag als dé dansstad van Nederland. De samenwerking is erop gericht de dansketen in Den Haag vantalentontwikkeling, productie, presentatie en educatie in stand te houden en te verstevigen.

Stem op Team Thom in The Ultimate Dance Battle13 Apr 2012

Thom Stuart, artistiek leider van het Haagse dansgezelschap De Dutch Don’t Dance Division (DeDDDDD) doet mee aan de tweede editie van The Ultimate Dance Battle het dansreality-programma van RTL 5. Thom Stuart is een oude bekende van Holland Dance. Al jaren verzorgt Thom de massa-choreografie van de Dansparade waarin honderden jongeren aan meedansen. We steunen daarom Thom in zijn battle tijdens de liveshows die aanstaande zondag 15 april van start gaan. 

Holland Dance Festival succesvol afgesloten29 Feb 2012

De dertiende editie van het Holland Dance Festival ´Source of Inspiration´, dat van 26 januari tot en met 26 februari plaatsvond in dansstad Den Haag, is in het slotweekend succesvol afgesloten met uitverkochte voorstellingen van Conny Janssen Danst en Emio Greco. Holland Dance Festival presenteerde de afgelopen maand een staalkaart van internationale en Nederlandse dans, variërend van top ‘acts’ zoals Sylvie Guillem en Streb Extreme Action Company tot verrassende nieuwkomers uit Brazilië en Cuba. Dat de vraag naar dans navenant ongewijzigd is gebleven ondanks de barre economische tijden bewijzen 19.000 bezoekers, die hun weg vonden naar de theaters. De gemiddelde zaalbezetting bij 56 voorstellingen was 74%. De 20 uitverkochte voorstellingen gingen gepaard met lange wachtlijsten. De absolute smash-hit voorstelling was zonder twijfel Jacoby&Pronk, waarmee oud Nationaal Ballet-danser Rubinald Pronk terugkeerde naar zijn geboortestad Den Haag.

Interview 'new talent' Jasper van Luijk20 Feb 2012

Tijdens het Holland Dance Festival, tussen alle gevestigde namen uit de internationale danswereld, presenteren ook nieuwe choreografische talenten hun werk. Een van hen is de 25-jarige Jasper van Luijk, die menig bezoeker heeft verrast tijdens Voorjaarsontwaken 2011. Zijn nieuwste voorstelling About There & Here  die a.s. donderdag 23 februari in première gaat, is een intiem duet over twee mensen die hun eigen pad volgen. Overheerst door twijfels, herinneringen, kwetsbaarheden en angsten proberen ze te leven in het hier en nu. Tot hun paden elkaar kruisen.

Festivalkassa19 Feb 2012

Centrale Festivalkassa

De centrale festivalkassa van het Holland Dance Festival bevindt zich in het Korzo theater aan de Prinsestraat 42. Hier kunt u kaarten kopen voor alle festivallocaties – behalve voor het Lucent Danstheater. Gereserveerde kaarten kunt u tot één dag voor aanvang ophalen bij de festivalkassa. Op de dag van de voorstelling kunt u gereserveerde kaarten bij het desbetreffende theater ophalen.

Hit and Run18 Feb 2012

Vandaag, zaterdag 18 februari kun je tussen 16.00 uur en 17.00 uur dansers van Club Movers ‘n Shakers tegenkomen op de Grote Markt, Het Plein en op de kruising van de Bonneterie en de Passage in Den Haag. Ze laten je een preview zien met moves van het clubevent.

Kom langs en doe mee!17 Feb 2012

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de masterclasses van Duda Paiva in het Korzo theater en DanzAbierta in het Theater aan Spui. De masterclasses zijn vandaag, zaterdag 18 februari, te volgen en beginnen om 14.00 uur.

2500 bezoekers bij STREB13 Feb 2012

Het Haagse stadhuis fungeerde afgelopen weekeinde als dansarena voor de spectaculaire actievoorstelling Forces. Het Amerikaanse gezelschap STREB Extreme Action Company deed het Holland Dance Festival aan en zorgde naast veel landelijke media-aandacht voor uitverkochte voorstellingen. Ruim 2500 bezoekers zijn de afgelopen drie dagen in het stadhuis geweest om te genieten van een ongekend spektakel van dans, acrobatiek, stuntwerk en turnen.

Afterparty01 Feb 2012

Op donderdag 2 februari is er na afloop van de voorstelling Body Against Body van Bill T. Jones een afterparty. Vanaf 22.00 uur draait het Rotterdamse DJ duo Body II Body pumping dance tracks in het festivalcafé van Korzo. Ben jij er ook bij? 

Samuel Wuersten onderscheiden31 Jan 2012

Op 31 januari 2012 heeft Samuel Wuersten, artistiek directeur van Holland Dance en lid van het College van Bestuur van Codarts een decoratie in de Franse orde van Kunst en Letteren: Chevalier des Arts et des Lettres ontvangen.

Towards Dawn31 Jan 2012

De WriteCrew is onderdeel van Club van Movers ‘n Shakers, dé club voor jonge mensen die van dans houden en betrokken zijn bij kunst en cultuur in Den Haag. Fayemy Liqui Lung bezocht de voorstelling van Kalpana Raghuraman. Hieronder lees je wat ze ervan vond.

Uitreiking Jiří Kylián Ring27 Jan 2012

Tijdens het feestelijke ‘Source of Inspiration’ gala van het Holland Dance Festival wordt voor de vierde keer op rij de Jiří Kylián Ring uitgereikt. Lichtontwerper Ellen Knops ontving de ring in 2010. Zij geeft de prestigieuze prijs door aan iemand die een belangrijke en inspirerende bijdrage levert aan de dans in Nederland.

VPRO op bezoek bij het Holland Dance Festival25 Jan 2012

Het VPRO programma ‘De Avonden’ staat donderdag 26 januari geheel in het teken van het Holland Dance Festival. In het programma zijn te gast danser Tim Persent, zangeres Claron McFadden, choreograaf Conny Janssen, artistiek directeur van het festival Samuel Wuersten en nog vele anderen. Botte Jellema en Laura Stek doen namens De Avonden verslag vanuit het Korzo theater.

Spice up your skills17 Jan 2012

Ben jij een (amateur) danser en wil je nieuwe technieken leren, dansstijlen verkennen of je creativiteit aanwakkeren? Schrijf je dan in voor een van de masterclasses! De masterclasses worden gegeven door dansers van dansgezelschappen die ook op het Holland Dance Festival 2012 zijn te zien. Van Bill T. Jones tot Balletboyz en van Drew Jacoby tot Barak Marshall, een mooie kans om de dansers en gezelschappen uit het festival beter te leren kennen.

Dansers Dance Date druk aan het repeteren29 Dec 2011

Afgelopen najaar vonden op 6 verschillende plekken in Nederland de audities voor Dance Date plaats. Uit alle delen van het land kwamen amateur dansers bijeen om mee te dingen naar een van de felbegeerde plekken in de voorstelling Dance Date.

Everybody can Dance!21 Dec 2011

So you think you can dance? Everybody can Dance!

Everybody can Dance is een uniek evenement dat het Lucent Danstheater organiseert in samenwerking met De Dirk Kuyt Foundation en Stichting Rolstoeldansen Nederland. Het Lucent Danstheater stelt haar roemruchte podium, waar gerenommeerde namen uit de danswereld hebben opgetreden, ter beschikking voor de rolstoeldansers. Er zijn diverse uitvoeringen die worden voorzien van het jurycommentaar van o.m. Koen Brouwers & Roemjana de Haan , Peter Bosveld & Euvgenia Parakhina (So you think you can dance, The Ultimate Dancebattle/Dancing with the stars) Het is de eerste keer dat zo’n groot rolstoeldans evenement in het theater staat. De toegang voor bezoekers is gratis.

Beleef Frankrijk in Den Haag!07 Dec 2011

Gemeentemuseum Den Haag en het Lucent Danstheater/Holland Dance lanceren samen een actie in het teken van Frankrijk. Deze combinatiekorting geldt voor twee culturele evenementen die met Frankrijk en Parijs te maken hebben: de tentoonstelling “Parijs, stad van de moderne kunst 1900-1960” en de dansvoorstelling “Magifique” van het Malandain Ballet Biarritz. Een combiticket kost slechts 40 euro!

Oproep voor dansers29 Nov 2011

Wil jij dansen op de slotavond van het Holland Dance Festival 2012? 

Op de slotavond van het Holland Dance Festival in 2012 organiseert Holland Dance samen met Don’t Hit Mama een clubnight. Een avond waarop jonge dansers centraal staan en het publiek vermaken met hun danstalent in de sfeer van een (uitgaans)club. Voor dit dansevenement zoeken we jonge mensen met een gezonde portie lef en vooral met dans- en theaterskills, geïnspireerd door hiphop-, house- of clubdance. 
Om een idee te krijgen wat de bedoeling is, bekijk het volgende filmpje.

Rinus Sprong in So You Think You Can Dance11 Nov 2011

Rinus Sprong, artistiek leider van het Haagse dansgezelschap De Dutch Don’t Dance Division is a.s. zondag 13 november te zien in So You Think You Can Dance. In dit programma gaan juryleden Jan Kooijman, Euvgenia Parakhina, Marco Gerris en Dan Karaty op zoek naar het beste danstalent van Nederland en België. Dit talent wordt op de proef gesteld door de meest uitdagende choreografieën en bijzondere dansen.

Win een avond in de company-box met butler30 Oct 2011

Vier Vier40-Speciaal met ons en win een avond in de company-box met butler!
Het Lucent Danstheater en Holland Dance vieren samen de veertigste verjaardag van Introdans met  de voorstelling Vier40 – Speciaal. Heb je ook iets bijzonders te vieren dit jaar wat betrekking heeft op het getal 40? Ben je 40 jaar? 40 jaar getrouwd? Zo blij met schoenmaat 40? 40 nieuwe twitter-volgers?
Meld je aan en win een bijzondere avond naar de Introdans voorstelling Vier40 -Speciaal samen met je drie beste vrienden op zaterdag 5 november.

Finale Dansparade Live via Omroep West29 Oct 2011

Op zondag 30 oktober is het zover: duizend dansers zullen door de binnenstad van Den Haag een kleurrlijke stoet vormen. Kom langs en bewonder de meest uiteenlopende en creatieve choreografieen. De finale die traditiegetrouw door Thom Stuart van De Dutch Don’t Dance Division is gemaakt, begint om 16:00 uur op het Spuiplein en is gratis bij te wonen. De finale is ook live te volgen via Omroep West, via het speciale online evenementenkanaal WestOnline.

Benieuwd welke route de dansers nemen? Klik hier.

Laatste auditie Dance Date20 Oct 2011

Zondag 23 oktober vindt de laatste auditie plaats van Dance Date. Afgelopen vier weken hebben amateurdansers in vijf regio´s in Nederland auditie gedaan om een plek te veroveren in een professionele productie die tijdens Holland Dance Festival in première gaat. Zondag doen ruim veertig dansers mee aan de eindselectie voor een stuk van choreograaf Marco Gerris, bekend van het cross-over dansgezelschap ISH. Aan de voorselectie deden honderd dansers mee uit heel Nederland.

Holland Dance feliciteert Introdans07 Oct 2011

Introdans bestaat 40 jaar en dat geeft reden voor een feestje. Het gezelschap viert zijn jubileum met een bijzonder programma dat vanavond in première gaat in hun thuisstad Arnhem. Lucent Danstheater en Holland Dance vieren het feestje mee en presenteren in Den Haag twee voorstellingen op 4 en 5 november. Het is een exclusief programma speciaal samengesteld voor Den Haag. U kunt hier bij zijn, kijk voor meer informatie bij VIER40-Speciaal.

Introdans gefeliciteerd!

Laatste weekend BAM!13 Sep 2011

Reserveer nu de laatste kaarten voor BAM!
Aankomend weekend kunt u voor het laatst de locatievoorstelling BAM! zien.
BAM! Is een eerbetoon aan de Binckhorst waarin het ritme van de werkende man en zijn productieproces al jarenlang de dienst uitmaakt. Het BAM terrein vormt daarvoor een buitengewoon geschikt decor: de mens beweegt zich hier al meer dan veertig jaar tussen imposante machines, silo’s, afvoerkanalen en ander groot industrieel materiaal. Beeldend Kunstenaar Wilma Marijnissen en choreografe Krisztina de Châtel hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk artistiek doel om bijzondere locaties voor publiek te ontsluiten.Een adembenemend samenspel tussen de werknemers van BAM Wegen bv en de dansers van Codarts Rotterdam tegen de achtergrond van bewegende kranen en betonmolens. 


Haags UIT Festival bezocht?13 Sep 2011

Heeft u op zondag 4 september toevallig het Haags UIT Festival bezocht? De organisatie van het festival is zeer benieuwd wat u ervan vond. Hoe was de sfeer en heeft u suggesties om het festival te verbeteren? Doe mee aan het publieksonderzoek van het UIT Festival en maak kans op één van de vier VVV-cadeaubonnen t.w.v. 50 euro!

Slow Dancing vanavond afgelast06 Sep 2011

Vanwege de verwachte weersomstandigheden kan de projectie van Slow Dancing op 6 september helaas niet doorgaan. Wij hopen dat het weer verbetert en dat de projectie de rest van de week gewoon te zien is. Onze excuses voor het ongemak.

Foto's opening Slow Dancing31 Aug 2011

Bekijk bij ons de foto’s van de opening van Slow Dancing op het Plein in Den Haag. De Nederlandse portretten in Slow Dancing van Sabine Kupferberg, Stijn Hoogendoorn en Besim Hoti zijn afgelopen donderdag in première gegaan.

The Chosen One28 Jul 2011

Theatergroep DOX maakt dans- en theatervoorstellingen met en voor jong en oud. De voorstellingen gaan over actuele thema’s. The Chosen One  wordt uitgevoerd door spelers van Theatergroep DOX en Codarts, aangevuld met amateurs uit Den Haag. Om mee te doen hoef je geen theaterervaring te hebben. De spelers zijn een afspiegeling van de Haagse samenleving. 

Voel je je weleens een buitenstaander?
DOX gaat met dit thema met jullie aan de slag.

De voorstelling wordt een montage van dans en korte theatrale momenten laverend tussen dromerigheid en absurditeit.

Marco Gerris choreograaf Dance Date20 Jul 2011

De choreograaf voor de komende Dance Date editie – onderdeel voorselectie So You Think You Can Dance – is Marco Gerris geworden. Marco Gerris, onlangs jurylid van het bekende RTL programma So You Think You Can Dance, is artistiek leider van ISH in Amsterdam. Voor Dance Date neemt Gerris de urban choreografie op zich.

DansParade 201114 Jul 2011

De DansParade van Holland Dance komt er weer aan! Ongeveer duizend amateurdansers uit de hele provincie zullen op 30 oktober al dansend een route van anderhalve kilometer afleggen, dwars door het centrum van Den Haag. Wil jij hier ook aan mee doen? En wil je voorop lopen samen met Club Movers ’n Shakers? Meld je dan nu aan!

Mars der Beschaving24 Jun 2011

De voorgestelde bezuinigingen treffen dansstad Den Haag recht in het hart. Zorg dat Den Haag blijft dansen en sluit je aanstaande zondag en maandag aan bij de onderstaande acties.

Holland Dance Festival verdwijnt uit de basisinfrastructuur van het Rijk17 Jun 2011

Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft onlangs grootscheepse bezuinigen op kunst en cultuur bekendgemaakt. In zijn plannen ziet de staatssecretaris in de toekomst geen plaats meer voor productiehuizen en festivals. Een harde maatregel die de organisatie van Holland Dance hard raakt. Het tweejaarlijkse festival van Holland Dance, dat uitgegroeid is tot het grootste internationale dansfestival van Nederland, zal uit de basisinfrastructuur van het Rijk verdwijnen.

No Culture No Future10 Jun 2011

Vandaag maakt Staatsecretaris Halbe Zijlstra zijn plannen bekend voor bezuinigingen op de culturele sector.  Het initiatief ‘No Culture No Future’ roept alle kunstinstellingen op om in protest te gaan en hun gevel drie dagen in zwart te hullen. Holland Dance is  gevestigd in het gebouw van het Korzo Theater, waarvan de gevel inmiddels in zwart is gehuld.

NRC: "Piramide is voor iedereen goed"07 Jun 2011

Op zaterdag 4 juni verscheen in het NRC Handelsblad het artikel Piramide is voor iedereen goed door Francine van der Wiel over de komende bezuinigingen van Staatsecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra. Lees hieronder het gehele artikel.

Theateradviesdag 30 mei11 May 2011

Op maandag 30 mei 2011 organiseert cultureel Den Haag de Theateradviesdag in het Korzo Theater. De professionele kunstinstellingen, theaters en gezelschappen van de stad brengen op deze dag docenten, schooldirecteuren, theatermakers en educatiemedewerkers bij elkaar.

Koninklijke onderscheiding Samuel Wuersten02 May 2011

Op vrijdag 29 april is Samuel Wuersten, artistiek directeur van Holland Dance en lid van het College van Bestuur van Codarts, geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. De decoratie valt Wuersten ten ere vanwege de buitengewoon verdienstelijke prestaties die hij heeft geleverd voor de ontwikkeling van de Nederlandse dans in zowel binnen- als buitenland. Het doet de organisaties van Holland Dance en Codarts deugd dat zich vele collega’s in het veld hebben ingespannen om deze erkenning te realiseren.

De Dutch Summer Dance Course02 May 2011

“Learn from the past, Step into the Future”

Van maandag 1 t/m zaterdag 13 augustus 2011 organiseert het Haagse dansgezelschap De Dutch Don’t Dance Division, i.s.m. Ballet & Co en Holland Dance, voor de zesde keer De Dutch Summer Dance Course: een internationale danscursus waarin het Nederlandse dans erfgoed centraal staat.