Mieke Bello nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Holland Dance

Per 1 februari 2015 is Mieke Bello benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Holland Dance. Zij volgt de functie op van Joost van der Does de Willebois.

Mieke Bello is al enkele tientallen jaren bestuursadviseur. Haar passie is om het onderste uit de kan halen. “Elke organisatie verdient een top die de moed en kwaliteit heeft de juiste besluiten te nemen.” Haar kracht ligt in het verbinden van ambitie en commitment van alle betrokkenen.

Over de dans zegt Mieke Bello: “Dans raakt en fascineert mij. De manier waarop de Holland Dance organisatie dans, door middel van haar zeer uiteenlopende activiteiten, dichter bij de mensen brengt, verdient alle steun die maar mogelijk is.”                                                                   

Holland Dance organiseert uiteenlopende dansactiviteiten voor een breed publiek. Dit wordt tweejaarlijks bekroond met het Holland Dance Festival. In het afgelopen seizoen trok Holland Dance 70.000 bezoekers.