‘Duurzame verbinding tussen zorg en kunst’

Pra Muziektheater, Warande Wooncentrum Heerewegen, Holland Dance en transitie adviesbureau Viatore organiseren op dinsdag 30 juni de werkconferentie ‘Duurzame verbinding tussen zorg en kunst’. Dit gebeurt vanuit de ervaring dat de inzet van kunst veel kan bijdragen aan de positieve gezondheid van Nederlanders, in alle levensfasen. Beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de zorg, overheid, kunst en onderwijs zullen verkennen hoe de huidige projectmatige samenwerking tussen de gezondheidszorg en de kunstensector structureel kan worden qua organisatie en financiering. Warande Wooncentrum Heerewegen in Zeist is deelnemer en gastheer van de conferentie. De aftrap wordt gegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker.

Kunstenaars ontplooien in Nederland een scala aan uiteenlopende activiteiten voor mensen in de zorg. Wie het meemaakt ervaart de meerwaarde ervan. Er komt steeds meer bewijsvoering voor de positieve effecten van kunstbeleving en – beoefening op de gezondheid van mensen. Toch tellen al deze goede ervaringen nog niet automatisch op tot een duurzame samenwerking tussen de sectoren, merken de initiatiefnemers. In een drietal sessies buigen deelnemende partijen uit de zorg, overheid, kunst- en onderwijsinstellingen zich over de opgave hoe de verbinding  en intersectorale samenwerking duurzaam vormgegeven kan worden. De resultaten zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een meerjarige samenwerking van Pra Muziektheater en Holland Dance met de zorgsector en voor nieuwe impulsen in de samenwerking tussen de zorg en kunstsectoren.  

Dansvoorstelling ‘Kijk in mijn ogen’ – winnaar juryprijs Cinema Senior
Voorafgaand aan de werkconferentie vindt de dansvoorstelling ‘Kijk in mijn ogen’ plaats, die op 16 juni jl. de juryprijs won van Cinema Senior als een inspirerend sociaal-artistiek project waarbij ouderen in hun kracht gezet worden.

Met dit project willen de organisatoren aandacht vestigen op de effecten die kunst en cultuur teweeg kunnen brengen in de ouderenzorg. Dans bevordert onder meer het welzijn van ouderen, reduceert het medicijngebruik en leidt tot een beter dag en nachtritme.

Onder leiding van twee professionele dansers Andrea Beugger en Dries van de Post, ondersteund door muziek van Coos Lettink en Caspar Terra komen jongeren en ouderen met elkaar in contact door middel van dans. Leerlingen uit groep 7 van de Kerckeboschschool in Zeist en bewoners van  Warande Wooncentrum In de Dennen hebben afzonderlijk workshops gevolgd en op 30 juni komen zij in de voorstelling bij elkaar. Een voorstelling waarin kwetsbaarheid, schaamte en durf samensmelten met respect en plezier. Voor een voorproef zie: https://www.youtube.com/watch?v=aWJSddirOCA