NDT, Korzo en Holland Dance bundelen krachten in Danskern Den Haag

Nederlands Dans Theater, Korzo en Holland Dance gaan vanaf het nieuwe seizoen intensief samenwerken en vormen daarmee de Danskern Den Haag. Hiermee maken de drie grote Haagsedansinstellingen zich sterk voor een stevige dansinfrastructuur en de verdere profilering van DenHaag als dé dansstad van Nederland. De samenwerking is erop gericht de dansketen in Den Haag vantalentontwikkeling, productie, presentatie en educatie in stand te houden en te verstevigen.

Komend seizoen worden de eerste resultaten van deze samenwerking al zichtbaar met een spectaculaire enfeestelijke aftrap op 7 september van Föld Open Air door Krisztina de Châtel op het Spuiplein (Holland Dance/Lucent Danstheater) met aansluitend tot in de vroege uurtjes een dansparty in Korzo volpreviews en dansacts. Op 25 januari 2013 presenteren Korzo en Nederlands Dans Theater (NDT) jongedansmakers in het programma Up & Coming Choreographers als grote opening van het CaDance Festival.

Waarom samenwerken?

Als toonaangevende experts met een gezamenlijk Haags publieksbereik van gemiddeld 100.000 bezoekersper jaar, zijn NDT, Korzo en Holland Dance verantwoordelijk voor de toekomst van de dans in Den Haag. De wil om publiek en draagvlak te creëren voor dans in al zijn soorten en maten, is de grote gemene deler. Dans is een kunstvorm die, ongebonden aan taal, velen aanspreekt – zeker ook jongeren, evenals de internationalegemeenschap die omvangrijk is in Den Haag. NDT en Korzo zijn van oudsher belangrijke spelers op hetgebied van talentontwikkeling en daarmee voor de vernieuwing van de danskunst. Met de nieuwesamenwerking geven zij een extra impuls aan hun verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van dans alskunstvorm.

Produceren en Talentontwikkeling

Eigentijdse kwaliteitsproducties voor de grote zaal en nieuwe ontwikkelingen en experiment voor de kleinezaal. NDT en dansproducent Korzo produceren in een zeer breed spectrum van het dansveld op zowelinternationaal als nationaal niveau. De twee organisaties bundelen hun krachten en expertise voor deontwikkeling van talent en gaan zich gezamenlijk inzetten voor de jonge dansmakers. Op 25 januari 2013presenteren Korzo en NDT samen Up & Coming Choreographers als grote opening van het CaDanceFestival. Joeri Dubbe, Natalia Horecná en Jirí Pokorný zijn de drie jonge talenten die geselecteerd zijn omvoor de dansers van NDT2 nieuw werk maken.Andere toekomstige gezamenlijke talentprojecten zijn het Haagse dansevent Here we live and now (met o.a.Lukáš Timulak), Switch, Voorjaarsontwaken en een Young talent tournee i.s.m. het Koninklijk Conservatoriumen de Rotterdamse Dansacademie. In de 2012 editie van Voorjaarsontwaken is al een voorproeve zichtbaarvan de toekomstige samenwerking met twee stukken van Switch.

Programmering en Festivals

Het is belangrijk dat Den Haag een rijk geschakeerd en kwalitatief dansaanbod behoudt en dat dit aanbodinspeelt op de behoeften van het publiek. Daarom wordt de dansprogrammering centraal gecoördineerdvanuit een programmaraad met de belangrijkste danspodia in Den Haag – Lucent Danstheater, Korzo enTheater aan het Spui – en de festivals CaDance en Holland Dance. Naast een reguliere seizoensprogrammering bieden Holland Dance en Korzo de stad ook twee prominentedansfestivals aan: CaDance en het Holland Dance Festival. Beide staan sterk in de markt en trekken eenbreed nationaal en internationaal publiek aan. Holland Dance en CaDance gaan hun festivals bundelen enpresenteren jaarlijks een nationale en een internationale editie. De primaire doelstelling is daarbij om eenbreed publiek en het professionele dansveld kennis te laten maken met de meest recente ontwikkelingen in dedans.

Amateurkunst en Educatie

Holland Dance, dat al sinds 2001 een omvangrijk aanbod op het gebied van amateurkunst en educatie brengt,gaat voor Korzo en Holland Dance een gezamenlijke afdeling ‘Publieksontwikkeling’ aansturen, een expertisecentrum voor programma’s op het gebied van amateurkunst en educatie. Verdere versterking ligt in desamenwerking met Move in, de educatieafdeling van NDT. Via programma’s zoals community art projectenbundelen Holland Dance en NDT krachten om nieuw publiek enthousiast te maken voor dans.