Subsidiënten & Fondsen

Subsidiënten

Gemeente Den Haag

Fondsen

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds 1818
Fonds Podiumkunsten

DansTuinen

DansTuinen wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fonds 1818
CultuurSchakel
Van den Berg van Heemstede Stichting
Erasmusstichting
P.W. Janssen’s Friesche Stichting

DanceAble

DanceAble wordt mede mogelijk gemaakt door:

Prins Bernard Cultuur Fonds – Zuid Holland
Rabobank Fonds voor Cultuurparticipatie Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
Janivo Stichting
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Stichting Sanssouci
Gemeente Den Haag
Matchingsbudget Pluriform Programmeren 2015-2016
Fonds 1818
Stichting Boschhuysen
Stichting Nationaal Fonds “Het Gehandicapte Kind” (Stinafo)
Johanna Kinderfonds
Ars Donandi
CultuurSchakel

Good [Old] Times

Good [Old] Times wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bavo stichting Heemstede
Hofje van Codde en van Berensteyn

Holland Dance Festival

Holland Dance Festival wordt mede mogelijk gemaakt door:

BNG Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds – Nederland
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
VSBfonds