Workshop

Multimedia als tool voor choreografie - David Middendorp

Multimedia als tool voor choreografie - David Middendorp
  • Korzo Theater, Den Haag  

Een inleiding en praktische workshop rondom het gebruik van de App Kandinsky. Een tool voor professioneel gebruik van dansdocenten/choreografen voor het maken van choreografieën. De functies van Kandinsky bevatten elementen van communicatieve  bewegingen van de dansers in relatie tot de traditionele methodes. Vormen, lijnen, dynamiek, plaatsing in de ruimte en ritme kunnen allemaal vertaald worden middels deze App. Gebruik van Kandinsky kan leiden tot een co-creatie tussen choreograaf en danser, zonder als choreograaf de controle te verliezen. 

David Middendorp is in zijn leven geïnspireerd door zijn vader technicus en zijn moeder, schilder, schrijver en illustrator van kinderboeken. Zijn werk is vaak een mix van dans en multimedia. Hij maakt gebruik van animaties om zijn kijker mee te nemen in de wereld die hij wil creëren. Het helpt uit de eigen realiteit te stappen en de dingen in een ander perspectief te zien. Met de ontwikkeling van zijn App is hij bezig een methode  te ontwikkelen om multimedia een richting te kunnen geven aan de improvisatie van zijn dansers. Het doel van zijn werk is om multimedia en de choreografie te integreren op een manier waarop ze elkaar ondersteunen.

Als choreograaf is David altijd op zoek naar nieuwe wegen om zijn werkmethodes te verbeteren. Hij ontwikkelde de App Kandisky waarin hij de laatste digitale ontwikkelingen en zijn manier van creëren en improviseren combineert. Bij Kandinsky tekent de gebruiker lijnen, vormen en woorden op de Ipad.