Workshop

Observeren van de anatomie in een dansles - Lobke Mienis

Observeren van de anatomie in een dansles - Lobke Mienis
  • Korzo Theater, Den Haag  

Observeren van anatomische (on)mogelijkheden van dansers, het omgaan met beperkingen en de praktische toepassingen in een dansles. Wat zie je? Hoe vertaal je dit? Handel je naar wat je observeert? In je lessen merk je dat niet iedere leerling hetzelfde is en hetzelfde reageert op je opdrachten. Soms valt je op dat iemand een andere houding heeft, dat hij of zij veel beter beweegt met één lichaamshelft, of dat iemand een beweging niet goed kan uitvoeren. Wanneer adviseer je ouders of verwijs je naar de huisarts? In deze workshop gaan we observeren / leren we observeren (elkaar/videomateriaal) en komen we met elkaar tot het antwoord op o.a. de bovenstaande vragen.

Lobke Mienis is als oefentherapeut Mensendieck & Sportmasseur werkzaam in haar eigen parktijk op de Keizersgracht, de Mensendieckpraktijk. Daar behandelt zij veel amateurdansers, dansstudenten en professionele dansers. Zij vervult ook verschillende functies op de Theaterschool, waaronder die van docent anatomie & blessure preventie gericht op de danspraktijk en docent Fysieke Fitheid Training. Tevens ondersteunt zij de coördinatie Dans & Gezondheid binnen de Theaterschool Amsterdam. Vanaf januari 2013 is Lobke als docent ook verbonden aan de Rotterdam Circus Arts opleiding. Naast deze werkzaamheden is zij zich aan het specialiseren tot sportoefentherapeut aan de International Academy for Sportscience en danst ze zoveel mogelijk in haar vrije tijd.