Voorstelling

Queen Lear

Queen Lear
  • , Compagnietheater, Amsterdam  

Een Holland Dance Productie met het bekroonde duo Michael Schumacher en Sabine Kupferberg.

Na een succesvolle première tijdens het Holland Dance Festival in 2009 wordt dit aangrijpende duet nog eenmaal vertoont. In een intieme theatersetting in het Compagnietheater laten twee dansers in alle oprechtheid zien waar Shakespeares drama over gaat: macht en bovenal liefde.

Queen Lear is in het Compagnietheater te zien als onderdeel van de nieuwe serie Dans/Spot! waarin makers, rijp en groen, elkaar treffen. Beide avonden een double bill voorstelling! Op 8 november te zien in combinatie met Coffee & Cigarettes #3 en op 9 november in combinatie met Logorroice, Logorrhea. Met nagesprekken door Peggy Olislaegers (directeur Nederlands Dansdagen).

In Queen Lear is een genegenheid voelbaar die doordringt tot diep in de harten van de toeschouwers.
‘Have you ever rejected the love that you knew was most true?’ Michael Schumacher gebruikt in Queen Lear mime, expressie en ‘instant compositie’ om elementen uit Shakespeares King Lear op de planken te brengen. Hij kwam op het idee om deze voorstelling te maken toen hij een artikel las over mensen die pas op het einde van hun leven inzien wat echte liefde is of wat het voor hen betekent. Meestal bevond het zich recht onder hun neus maar zagen ze het niet. Schumacher zag gelijk een link met het toneelstuk King Lear van Shakespeare, waarin een door machtslust verblinde koning zijn jongste dochter verbant uit wantrouwen. Hij ziet echter niet dat uitgerekend zij het beste met hem voorheeft. Ook in Queen Lear woedt er een machtsstrijd; tussen man en vrouw, vader en dochter. Wat zijn de achterliggende gedachten, oorzaken en motieven? En in hoeverre is men baas over eigen hart?