Event

Debat: Korzo Salon
festival!

Debat: Korzo Salon
  • Korzo Theater, Den Haag  

Een levendige discussie en uitwisseling tussen choreografen en dansers over hun liefdesverhouding met het publiek. In hoeverre wordt het maakproces beïnvloedt door een publiek dat er nog niet is, maar waar je wel rekening mee moet houden? Kan je iets creëren voor een publiek, en zo ja, hoe doe je dat? Hoe bepaal je of een dansvoorstelling aansluit bij het publiek? De inspirerende gang van zaken tijdens het verkennen van het format van een voorstelling.

Reserveren via http://www.korzo.nl/nl/producties/korzo-salon-holland-dance-festival