Workshop

Dansimpuls: Rugzakleerlingen in je dansles

Dansimpuls: Rugzakleerlingen in je dansles
  • Korzo Theater, Den Haag  

Dit is een workshop die theorie en praktijk combineert.

In deze workshop gaat Trude Cone in op het in je les omgaan met kinderen met een rugzak. Centraal staat hoe een stagnatie in hun ontwikkelingspatronen het gedrag en de participatie in een dansles kan beïnvloeden. We kijken naar vroege bewegingsreflexen en –patronen en hoe deze te herkennen zijn. Door stapsgewijze aanlering en de volgorde van het materiaal dat je aanbiedt aan te passen, kan je eraan bijdragen om de ontwikkeling van de bewegingspatronen weer op gang te krijgen. Hiermee leer je je leerling een betere coördinatie en motoriek aan. Daarnaast bevorder je de participatie en ontwikkel je de communicatieve vermogens.

Trude Cone is Body-Mind Centering practitioner, neuro-fysiologisch psychologisch therapeut, heeft meer dan 35 jaar gewerkt als danser, choreograaf, docent en heeft verschillende posities bekleed binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.